Стефан и Екатерина СтефановиПастори на църква "Живот в Слава - Стара Загора"

Стефан Ивов С.  е израстнал като вярващ под духовното ръководство на своите естествени и духовни родители – Иво и Ганка Койчеви. От ранна вързаст той  е бил активно въвлечен в дейностите на Църквата. Желаейки да познае Христос в по-голяма дълбочина, на 14 год. възраст преживява Господ по уникален начин, получавайки божествено слово, че той трябва да бъде служител на Бог и да Му се посвети изцяло на Неговите цели. На 17 год. Стефан е ръкоположен за младежки пастор, а през 2015г. като пастор на църква „Живот в Слава“. Стефан е женен за Екатерина, която също през младежките си години получава слово от Бог, че тя и бъдещият й съпруг ще бъдат служители и градители на Неговата Църква. През 2013г. те официално стават семейство и са посветени в това да служат на хората и да предадат Божията истина на следващите поколения. Като семейство Стефан и Екатерина имат една мечта – да видят Божието царство да се разширява на земята, чрез вярващи, носещи силата на Бога в живота си.