Иво и Ганка КойчевиОснователи и старши пастори на АХЦ "Живот в Слава"

Иво Койчев

Апостол Иво Койчев е служител, изпълнен със страст към Божието слово и дух на пионерство. Той е призван с апостолска благодат да изгражда църквата чрез усъвършенстване на светиите за делото на служението и предаване на новозаветните библейски истини и доктрина. Като основател и старши апостол на Апостолски Християнски Център “Живот в Слава” Иво Койчев е посветил повече от 18 години от живота си в изграждането на църква, която носи свободата и силата на Святия Дух. Неговото служение е повлияло в живота на различни хора, семейства и лидери.

Ганка Койчева
Пастор Ганка Койчева е пророчески хвалител. Нейното служение е донесло изцеление и възстановяване в живота на хиляди хора. Ганка Койчева приема Исус Христос за свой Господ и Спасител през 1982 г., когато е на 12-годишна възраст. От този ден не само се променя живота й, но заедно със съпруга си през 1996 г.  основават АХЦ “Живот в Слава”.
За семействата от локалната църква, пастор Ганка е разпозната като силна жена на вяра, която носи пророческо слово и привлича сърцата на вярващите към поклонение на Бог. Като пастор в АХЦ “Живот в Слава” нейното искрено желание и копнеж е да види църквата да бъде място, в което хората преживяват трансформиращата сила на Бог.

Под лидерството на апостол Иво и пастор Ганка Койчеви вярващите от АХЦ “Живот в Слава” са посветени да достигнат поколенията с посланието за Божието царство, помагайки на хората да преживеят трансформиращата сила и любов на Господ Исус Христос чрез силата на Святия Дух.