LGW

Хваление "Живот в Слава"

От самото начало на основаването на църква „Живот в слава“, хвалението и поклонението е заемало главна част от нашето служение. Вярваме, че днес Бог повече от всякога дава благодат на Църквата Си, за да твори пророчески песни, донасящи измерението на Небето върху земята. Поклонението е ключ към чуване на Божия глас и създава творческа атмосфера за Святия Дух. Поклонението е нашето място на среща с Царя на царете и Господа на господарите, именно поради това, хвалението и поклонението  важен фокус в нашата църква. 

Като църква ние имаме за цел да обучаваме ново поколение от хвалители и поклонници, които да носят пророческото слово и присъствието на Бог в живота на хората.