ДОМАШНИ ГРУПИ

НЕБЕТО ДА СЛЕЗЕ НА ЗЕМЯТА - Мат. 6:9

Един от важните приоритети в нашата църква е изграждане на дълбоки и градивни взаимоотношения с нашите членове.

Чрез нашите домашни групи вярващите могат да развият своята вяра и духовен потенциал; да получат протекция, възстановяване и изцеление; да израстнат в познаването на личността и делото на Господ Исус Христос и да станат градивна част от църквата.

Ние вярваме, че домашните групи са най-доброто място, където силата на единството, любовта към Христос и трансформиращата сила на ученичеството правят вярващите да бъдат силни и непоклатими в Божиите цели и намерения.

В тези групи, вие можете да се свържете с други вярващи, да споделите вярата си, да се молите заедно, както и да се включите активно в живота на църквата.

Насърчаваме Ви да се присъедините!

ПРИСЪЕДИНИ СЕ КЪМ НАШИТЕ ДОМАШНИ ГРУПИ

Контактна форма