ДОБРОВОЛЧЕСТВО

ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ПОВЕЧЕ

Доброволчеството е начин, по който ние служим заедно чрез дабрите и уменията, които Бог ни е дал, допринасяйки за провеждането на ефективни църковни събрания и по-силна Църква, която да бъде глас на истина в обществото.

Чрез доброволно помагане в различни области на служение, ние благославяме другите, създаваме нови приятелства, подкрепяме се един друг и най-вече ставаме модел за промяна и протегната ръка на Божията любов към поколенията.

Заедно можем да постигнем повече за достигането на нашето поколение.

„…Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина.“

Матей 20:28