ДОБРЕ ДОШЛИ

В АПОСТОЛСКИ ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР "ЖИВОТ В СЛАВА"

Здравейте!

Благодарим Ви, че отделихте време да научите повече за нас.
Ние от АХЦ “Живот в Слава” вярваме, че църквата трябва да бъде място за всички хора, независимо от тяхната етническа принадлежност или социален статус. Вярваме, че в църквата хората могат да се докоснат до трансформиращата сила на Божията любов и благодат.

Ето защо, независимо дали сте присъствали на църковни събрания или сега започвате да проучвате идеята за църква, ние сме тук да ви насърчим чрез вдъхновяващо поклонение, пробивно поучение, молитва и общение да научите колко много Исус Христос ви обича!

За нас неделното църковно събрание е възможност вярващите да се обединят, да се насърчават един друг, да получат актуално слово за живота си, както и да се молят и хвалят Бог заедно. Църквата се събира всяка неделя въз основа на своята любов към Исус Христос като основната цел е да празнуваме заедно завършеното дело на Господ Исус Христос на кръста.

Апостолски Християнски Център “Живот в Слава” се събира
всяка неделя от 10:30 ч. на ул. Мусала №26 вх. А, гр. Стара Загора.
Добре дошли!