МОСТ НА ЛЮБОВ

“Това, което чухме и научихме, и нашите бащи ни разказаха, няма да го скрием от чадата им в идното поколение, но ще повествуваме хвалите на Господа, Неговата сила и чудесните дела, които извърши… за да възложат надеждата си на Бога, и да не забравят делата на Бога, но да пазят Неговите заповеди.”

Псалми 78:3-4; 7

Детско служение
Детско служение
Детско служение
Детско служение


Визията на нашата църква е да бъдем църква на поколенията, обучавайки децата в християнските ценности и добродетели.

В АХЦ “Живот в Слава”  децата могат едновременно да се забавляват и обучават в подходяща за тяхната възраст среда.

Всяка година се изготвя специална програма за работа с децата, която е насочена към библейско обучение, провеждане на интерактивни образователни занятия, участия в различни културни мероприятия и социално подпомагане на децата. Възрастовата граница на децата, с които работим е от 5 до 12 години.

В нашата работа ние се стремим да създадем дълготрайна връзка с децата и техните родители: да ги подкрепяме в развитието им; да им помогнем да разкрият своите дарби; да развият вярата си в Бога и чувството на принадлежност към църквата.