ВИДЕНИЕ

Видението на Апостолски Християнски Център  „Живот в Слава“ е да достигне поколенията с посланието за Божието царство, като помогне на хората да преживеят трансформиращата сила и любов на Господ Исус Христос чрез силата на Святия Дух.

ЗА ЦЪРКВАТА

Апостолски Християнски Център (АХЦ) “Живот в Слава” е християнско вероизповедание, регистрирано като юридическо лице с изградени към него местни църкви.

АХЦ “Живот в Слава” е общност от хора, обединени чрез своята вяра и любов към Исус Христос техният Господ и Спасител! Свързани помежду си като живи камъни чрез общата заветна цел за изграждането на църквата и разширяването на Божието царство на земята чрез посветени животи. Църквата се ръководи от апостол Иво и пастор Ганка Койчеви.

ЦЕЛИ

Ние сме посветени да помогнем на хората да преживеят трансформиращата сила и любов на Исус Христос.

Ние сме посветени да изградим среда, в която християнската култура се установява във вярващите и определя техния начин на живот.

Ние сме посветени към възстановяването на новозаветната апостолска доктрина с цел усъвършенстването служението на светиите; изграждането на църквата; и разширяването на Божието царство сред обществото.

Ние се стремим да основаваме и изграждаме църкви по новозаветен апостолски образец, които да бъдат местни трансформиращи центрове за обществото чрез силата на Святия Дух.

ДЕЙНОСТИ

Дейността на Апостолски Християнски Център “Живот в Слава” има следните основни функции:

Да дава духовна дирекция за това, което Бог прави и иска да направи в местните църкви на АХЦ “Живот в Слава”.

Да служи за изграждането и екипирането на служители в петте дара на служение, описани в Ефесяни 4:11.

Да обучава и изпраща апостолски тимове към региони в страната и чужбина.

Да бъде среда, където дарбите, талантите и способностите на вярващите се разкриват и развиват в техните местни общности.

Да бъде обединяващ дом на молитва и поклонение.

Да провежда образователни, духовни семинари и конференции за членовете на АХЦ “Живот в Слава” и неговите партньори.

Да бъде място, където християнската култура и изкуство се развиват и популяризират като начин на живот сред членовете на местните църкви на АХЦ “Живот в Слава”.

ЦЕННОСТИ

 • Църквата е Дом на молитва и поклонение.
 • Църквата е общност от вярващи, които живеят като единно духовно семейство.
 • Църквата е Тялото Христово – продължение на служението на Исус Христос на земята.
 • Църквата е общност от вярващи, които предават себе си (времето, талантите и финансите си) на Бога.
 • Църквата е утробата, чрез която се раждат видението и целите за духовна трансформация на обществото.
 • Църквата е божествен инструмен за достигане на следващото поколение чрез благата вест за Царството.
 • Църквата се изгражда от петкратното служение, чиято цел е да усъвършенства вярващите за делото на служението.
 • Църквата е общност от вярващи, които са посветени на братска любов, молитва, помощ и състрадание.
 • Църквата е център за обучение на лидери за делото на служението.
 • Църквата е просветен център за библейско поучение на вярващите за делото на служението.
 • Вярващите имат заветно посвещение да опазят единството на локалната църква заради успешното им функциониране в Божието дело.
 • Посвещението на вярващите към Божиите цели на локалната църква да бъде пример за подражание в обществото.
 • Църквата е божествен ресур, чрез който Бог осигурява закрила и духовна грижа за вярващите.