akilogo

ВИЗИЯ

Визията на “Апостолски институт за Царството” е да бъде обучителен център за лидери и служители, които са заветно посветени за изграждане на местната църква и разширяване на Божието царство на земята.

МИСИЯ

Мисията на “Апостолски институт за Царството” е да предоставя динамично обучение, което цели да предизвика вярващите да разберат своята важна роля за изграждането на местната църква, с цел разширяване на Божието царство на земята. Институтът е училище на Духа и стъпва върху принципа – учение през цялия живот. Чрез Института ние искаме да установим дълготрайна връзка с обучаващите се за създаването на пробивни апостолски тимове, овластени и изпратени от лидерството на местната църква, за да служат в нацията и нациите.

ЦЕЛИ НА “АПОСТОЛСКИ ИНСТИТУТ ЗА ЦАРСТВОТО”

  • Да предаде новозаветната апостолска доктрина и служение за изграждане на местната църква.
  • Да изгражда и обучава служители в петте дара на служение, описани в Ефесяни 4:11.
  • Да обогатява обучаващите се духовно, интелектуално и професионално.
  • Да обучава и изпраща апостолски тимове към местни църкви в други региони с цел да предаде духовни откровения, истини и дарби за разширяване на Божието царство.
  • Да обучава и издига лидери и служители в едно по-зряло духовно ниво за изграждането на местната църква.
  • Да разкрива делото на Бог в поколението, в което живеем.